Kalendarium


Kalendarium najważniejszych wydarzeń 2017 roku

13 marca
Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2016 r
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.

22 maja
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 r.

28 sierpnia
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 r.

27 listopada
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 r.